تخفیف تابستانی


ایا کوتاه یا بلند بودن ارتفاع اتاق ها در انتخاب نوع لوستر تاثیر دارد؟


بله، ارتفاع زمین تا سقف در انتخاب لوستر بسیار قابل توجه و مهم محسوب می شود. در معماری گذشته ارتفاع زمین تا سقف زیاد در نظر گرفته می شد اما در معماری اماکن مسکونی امروزی بر خلاف معماری گذشته ارتفاع به حداقل رسیده است به علت صرفه جویی منابع طبیعی و .....
برای ارتفاع کم باید از لوسترهای کفی استفاده کنیم که ارتفاع کمی را اشغال میکنند و برای ارتفاع های معمولی و متوسط از لوسترهای شاخه ای و آویز و برای ارتفاع های بلند از لوسترهای شاخه ای چند طبقه و لوسترهای ریسه ای می توان استفاده کرد.
در فروشگاه اینترنتی لوستر شمس برای هر محصول در هر سایز مشخصات فنی ذکر شده که در این قسمت یک گزینه به نام ارتفاع جهت راهنمایی مخاطبان عزیز در نظر گرفته شده است.
طبقه بندی لوسترهای شمساز نظر ارتفاع از کوتاه به بلند از قرار زیر میباشد:
1-لوسترهای سقفی سوزنی
2- لوسترهای ال ای دی
3- لوسترهای شاخه ای شیددار
4- لوسترهای چوبی و فلزی
5- لوسترهای شاخه ای کریستالی
6- لوسترهای شاخه ای فوق لوکس
7-لوسترهای آویز
8-لوسترهای ریسه ای
 

ایا کوتاه یا بلند بودن ارتفاع اتاق ها در انتخاب نوع لوستر تاثیر دارد؟

ایا کوتاه یا بلند بودن ارتفاع اتاق ها در انتخاب نوع لوستر تاثیر دارد؟


:: سایر مقالات ما را بخوانید قطعا در انتخاب و خرید لوستر به شماکمک خواهد کرد


Copyright © lustreshams.com 2016
امروز : 350 دیروز : 638 کل : 383312