تخفیف تابستانی


اختراع عجیب لوستر زنده که هوا را تصفیه می کند+تصاویر


اختراع نسل جدیدی از لوسترها که قادر هست کربن موجود در دی اکسیدکربن را جذب و اکسیژه آزاد نماید و هم روشنایی ایجاد کند به این لوستر , لوستر زنده می گویند.این لوستر از 70 برگ سبز شیشه ایی درست شده است و داخل آن پر شده است از جلبک سبز. فیلترهای مایع شفاف از طریق نور تابش گرمی ارائه می‌دهند.

اختراع نسل جدیدی از لوسترها که قادر هست کربن موجود در دی اکسیدکربن را جذب و اکسیژه آزاد نماید و هم روشنایی ایجاد کند به این لوستر , لوستر زنده می گویند.این لوستر از 70 برگ سبز شیشه ایی درست شده است و داخل آن پر شده است از جلبک سبز. فیلترهای مایع شفاف از طریق نور تابش گرمی ارائه می‌دهند.

 

اختراع عجیب لوستر زنده که هوا را تصفیه می کند+تصاویر

 

اختراع عجیب لوستر زنده که هوا را تصفیه می کند+تصاویر

 

اختراع عجیب لوستر زنده که هوا را تصفیه می کند+تصاویر


:: سایر مقالات ما را بخوانید قطعا در انتخاب و خرید لوستر به شماکمک خواهد کرد


Copyright © lustreshams.com 2016
امروز : 349 دیروز : 638 کل : 383311